Kinesitherapie

Wat is kinesitherapie?

Het woord kinesitherapie betekent letterlijk ‘bewegingstherapie’. Het is de therapeutische behandeling van ziekte door spierbewegingen die zowel passief (massage) als actief (oefeningen) kunnen zijn.

Tegenwoordig leiden veel mensen een zittende levensstijl, waardoor een deel van de spieren veel minder wordt gebruikt dan eigenlijk de bedoeling is. Hierdoor ontstaan vernauwingen/stoornissen in de bloedsomloop, wat op lange termijn leidt tot talrijke aandoeningen van het bewegingsapparaat. Kinesitherapie zorgt – door gerichte oefeningen – voor de nodige belasting van de spieren, waardoor het lichaam na enige tijd weer normaal kan functioneren.

De oefeningen worden natuurlijk uitgevoerd onder toezicht onze gekwalificeerde professionals!

Kinesitherapie kan helpen om kwalen zoals osteochondrose (groeistoornissen in het bot), aandoeningen van wervelkolom, artrose, de gevolgen van blessures en andere ziekten van het bewegingsapparaat effectief en efficiënt aan te pakken.

Geconventioneerd

Bij BodyHelp zijn alle kinesitherapeuten namelijk geconventioneerd. Dat wil zeggen dat er een afspraak bestaat tussen uw kinesist en de ziekenbonden over tarieven/terugbetaling. We hanteren daarom vaste tarieven.

Bij kinesitherapie ontvangt u namelijk een terugbetaling door uw ziekenfonds. Het voorschrift en de maximale verstrekkingen kunnen verschillen per aandoening. Vraag ernaar bij ons of uw mutualiteit.