Sportkinesitherapie

De kinesitherapeut adviseert u op het vlak van sport en gezondheid, door je te behandelen en te begeleiden. Dat geldt niet alleen als de dokter je doorverwijst.

In ons centrum worden verschillende inspanningstests afgenomen met lactaatmeting.
Het doel van een lactaattest is het evalueren van de fysieke conditie van de atleet enerzijds en het bepalen van de trainingsintensiteit anderzijds.
Een lactaattest dient zo sportspecifiek mogelijk te zijn, d.w.z. dat er afhankelijk van de sportdiscipline, gekozen wordt tussen een fietstest , looptest ,...
Aan de hand van de tests wordt de aerobe en individuele anaërobe drempel bepaald.
Na evaluatie van de testgegevens krijgt de sporter een testrapport met bijbehorend trainingsadvies en hartslagen voor de verschillende trainingsintensiteiten.
Fietstest
de fietstest gebeurt op een ergofiets.
de test, evaluatie van de gegevens, bespreking met de sporter en het trainingsadvies duurt ongeveer 1u30.
de sporter krijgt het testrapport en een voorbeeld van een trainingsschema voor één week direct mee.

Looptest
de looptest gebeurt op de loopband ter plaatse.
de test, evaluatie van de gegevens, bespreking met de sporter en het trainingsadvies duurt ongeveer 1u30.
de sporter krijgt het testrapport en een voorbeeld van een trainingsschema voor één week direct mee.

De inspanningstest (op de fietsergometer) gaat als volgt:
Opwarming: 3' aan een lage intensiteit. Vervolgens wordt de weerstand om de 150sec verhoogd. Dit moet je volhouden tot je uitgeput de strijd moet staken. Tijdens het fietsen worden de hartslag en lactaatwaarden geregistreerd.
Na de test krijg je een volledige print-out van de testresultaten.
Een inspanningstest heeft volgende voordelen:
De test is accuraat en betrouwbaar en geeft een beeld van je conditioneel niveau.
De resultaten kunnen door sport-advies gebruikt worden om de trainingen accuraat op te stellen.
Een tweede of derde test kan aantonen of er al dan niet progressie is.
Het is leuk om te doen, je steekt er wat van op.
Redenen genoeg om dit eens te proberen.

Trainingsbegeleiding
Een beperkt aantal sporters kan individueel begeleiden worden bij hun trainingsopbouw gedurende het gehele jaar.
Zo’n individuele trainingsbegeleiding houdt in :
Een informatiegesprek naar het trainingsverleden , de beschikbare trainingstijd en de toekomstige doelstellingen.
Het uitzetten van een planning en periodisering.
Een lactaattest die ons de nodige informatie moet verschaffen om een op maat geschreven trainingsschema te maken.
De sporter krijgt wekelijks een zeer gedetailleerd trainingsschema.
Een goede samenwerking met voldoende feed-back (minstens 1x/week) tussen sporter en trainer is noodzakelijk.
Om de drie maand een evaluatie door een nieuwe lactaattest.

Indien u bent geblesseerd, analyseren wij u eerst nauwkeurig wat er is gebeurd en behandelen wij je blessure na verwijzing door de arts. Maar wij adviseren je ook hoe je tijdens deze revalidatieperiode zo fit mogelijk kunt blijven.

Omega Websolutions

omega websolutions webdesigning