Hoe werkt een relaxatietherapeut?
In de relaxatietherapie neemt de anamnese een belangrijke plaats in. Het gaat er niet alleen om te achterhalen wat de klachten zijn en wat de oorzaak is, maar ook hoe de patiënt denkt over zijn klacht en hoe hij deze ervaart.
Het belangrijkste doel van de anamnese is misschien wel het opbouwen van een empathische vertrouwensrelatie met de patiënt.
De therapeut zal aandacht schenken aan lichaamshoudingen en bewegingen, aan het adempatroon en de spierspanningen.
De relaxatietherapeut leert u luisteren naar uw eigen lichaam. Zo krijgt u meer vertrouwen in uw lichaam en levenssituatie.
Er bestaan verschillende soorten relaxatietechnieken. De keuze van techniek is afhankelijk van de persoon zelf, de specifieke spanningsklachten of de doelstellingen die voorop worden gesteld.
De keuze van techniek gebeurt daarom steeds na een eerste kennismaking en is gewoonlijk een mix van verschillende technieken.

Welk zijn mogelijke relaxatietechnieken?

Autogene training volgens Schultz
Schulz ontdekte dat mensen bij een veranderde bewustzijnstoestand onder hypnose aangaven zich aangenaam en rustig te voelen zo los van hun omgeving. Dit ging gepaard met een prettig gevoel van loomheid, zwaarte en warmte. Hij ontwikkelde een methode waarin hij mensen leerde zich geheel zelfstandig in een toestand van weldadige rust en ontspanning te brengen.

In de autogene training wordt zelfsuggestie gebruikt om een toestand van innerlijke rust en lichamelijke ontspanning op te wekken.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een zestal formules, zoals ‘zwaarte, warmte, ademhaling, hart’. Door zich in een ongestoorde, ontspannen en open, ontvankelijke houding te concentreren op de vaste zin, b.v. “Mijn rechter arm is zwaar”, terwijl de aandacht op de arm gericht is, vindt als vanzelf een ontspanning, een zwaar worden van de arm plaats. In een systematische opbouw worden alle formules doorgewerkt.
Gedurende de vereiste intensieve training vindt geleidelijk aan een omschakeling plaats van de functie van het autonome zenuwstelsel waardoor de algehele lichaamsspanning, bloeddruk, ademhaling, temperatuur genormaliseerd wordt.
Een verder doorgevoerde training kan leiden tot bovengenoemde rust en ontspanning, een meer afstand kunnen nemen tot problemen, een meer ‘gelaten’ houding, beter omgaan met gevoelens en emoties.

Progressieve spierrelaxatie volgens Jacobson
De grondlegger van de spierrelaxatie is de Amerikaanse fysioloog Jacobson. Hij schrijft in zijn werk “Progressieve Relaxatie” (1938): ‘Zenuwachtigheid, emotie, denken, beeldvoorstelling en alle andere mentale processen lokken tijdelijke en op zeer precieze wijze meetbare neuromusculaire veranderingen uit.’ Dit betekent dat een eenvoudige gedachte aan een motorische handeling reeds een verandering in de spanning van deze spieren geeft, zelfs zonder spierbeweging. Vanuit deze vaststelling heeft Jacobson een relaxatiemethode opgesteld met als doel: Een mentale ontspanning te verkrijgen door progressief alle spierspanning weg te werken.
Door het systematisch aanspannen en ontspannen van verschillende spiergroepen terwijl men let op de gevoelens die daarbij worden opgeroepen, kunnen overmatige spiercontracties ontdekt en verminderd worden, zodat een gevoel van diepe ontspanning kan ontstaan. De patiënt leert ontdekken wat de effecten van ontspanning zijn. Voor het toepassen van deze methode is het noodzakelijk dat de therapeut zijn communicatie zorgvuldig kan afstemmen op de belevingswereld van de patiënt, zodat hij hem kan leiden naar een diepe ontspanning. Op deze manier kan aansluiting worden verkregen met onrustige en gejaagde patiënten.
Door de spierrelaxatie worden patiënten zich bewust van het feit dat ze hun eigen spanningen kunnen beïnvloeden, ook bij activiteiten in het dagelijks leven

Ademtherapie
Het geven van ademoefeningen brengt altijd de vraag met zich mee of hiermee niet een eventuele fixatie op de geblokkeerde ademhaling ontstaat en de zelforiëntatie versterkt wordt. Toch is het vaak nodig om ademoefeningen te geven omdat zij de persoon een gevoel van controle geven, waardoor angst wordt gereduceerd. Vooral voor hyperventilatiepatiënten is dit noodzakelijk.
De ademtherapie is gericht op aandacht voor de adem, het lichaamsgevoel en de houding, en biedt vele mogelijkheden om zonder dwangmatige oefeningen het vertrouwen in het eigen lichaam via de adem terug te krijgen.

Holistische ontspanningsmassage van het gehele lichaam.
Deze klassieke ontspanningsmassage maakt de spieren van je benen, rug, nek en schouders helemaal los. Professionele en ervaren massagehanden kneden je lichaam zachtjes en ontladen het van alle negatieve spanningen. Een zalig gevoel, deze totale ontspanning van je lichaam.

Holistic pulsing

Holistic Pulsing is een zachte behandelwijze, waarbij het lichaam op een speelse, natuurlijke manier in beweging wordt gebracht. Het lichaam wordt gepulst in een op de persoon afgestemd ritme. Kleine en grotere pulsen stromen als golfjes door het hele lichaam. De pulsen kunnen gecombineerd worden met wiegende, rollende en strekkende bewegingen. Je ligt hierbij gekleed op een massagetafel.
Door de ritmische bewegingen komt het lichaam al snel tot rust. Mede door de zachtheid en het respecteren van de grenzen ontstaat er een veilige sfeer. De noodzaak om weerstand te bieden wordt minder. Je wordt uitgenodigd om op steeds dieper niveau spanningen los te laten. Er ontstaat ruimte om te gaan luisteren naar wat het lichaam te vertellen heeft. Het is alsof je jezelf op een nieuwe manier leert kennen; het genieten, de grenzen én de mogelijkheden.

 

Door relaxatietraining en ontspanningsoefeningen herstellen we het verstoorde evenwicht tusssen spanning en ontspanning. We krijgen op die manier terug vat op ons leven, wat resulteert in rust en ontspanning. We hebben terug plezier in onze dagelijkse activiteiten en voelen ons weer goed in ons vel.

Omega Websolutions

omega websolutions webdesigning