Kinesiologie

A.K. is een diagnostische methode die aan de hand van spiertesten en door het “uitdagen” van het zenuwstelsel (challenge) de oorzaak probeert te achterhalen van verschillenden functiestoornissen die in het lichaam aanwezig zijn. Door gebruik te maken van A.K. (osteopaat, kinesitherapeut) kan er effectief en efficiënt problemen worden opgespoord en opgelost. Zowel op structureel, biochemisch als ook op emotioneel vlak. Doordat uw behandeling en andere technieken meer doelgericht zijn, zal er ook sprake zijn van minder behandelingen, van een directer waarneembaar resultaat en van controle op het aanhouden van dit resultaat.
het onderzoek en de behandeling wordt gebruik gemaakt van een spiertest.

Bij een spiertest wordt de functie van een afzonderlijke spier bekeken door het geven van weerstand. Een spier kan in verschillende situaties sterk-(normatoon / hypertoon) of zwak reageren. Dit kan een aanwijzing zijn voor de oorzaak van de verstoring.

Aan de hand van deze bevinding kunnen onder bepaalde voorwaarden conclusies worden getrokken.
Met zo'n spiertest kunnen relaties worden nagegaan. Een bepaalde spier heeft specifieke relaties tot bepaalde zenuwen, wervels, organen, bepaalde reflexpunten acupunctuurpunten, enz...

Omega Websolutions

omega websolutions webdesigning