Het Detox voetbad zal er voor zorgen , dat afvalstoffen (toxines) uitgescheiden worden. Vrije radicalen worden ontkracht en de vorming van nieuwe vrije radicalen (ongewenste en schadelijke oxidatie door zuurstof) in het lichaam wordt tegengegaan.
Het lichaam bestaat voor 75% uit water, dus het voetbad maakt het water en het lichaam tot een geheel. Het lichaamsvocht wordt geactiveerd, zodat het de functie van transport- en reinigingsmiddel beter kan vervullen. Om dit alles te bereiken, gaat men ontspannen in een stoel zitten en worden beide voeten in een aangenaam warm voetbad geplaatst. Ziekten en vermoeidheid kunnen genezen door gecontroleerde elektrische stromen , buiten het lichaam toegepast , en wel in het bijzonder op de voeten , een principe waarop het detox toestel gebaseerd is, dat ook het lichaamsgehalte aan toxische stoffen reduceert . Een gemoduleerde stroom met de juiste polarisatie , brengt de ionisatie van het voetbad-water tot stand .Om de geleiding van een kleine elektrische stroom doorheen het water op gang te brengen ,wordt er wat zout aan het water toegevoegd.

ln het midden van het bad is een spiraalvormige elektrode geplaatst, om de ionen aan het water toe te voegen. Wanneer de optimale mix van water en zout bereikt is , begint het elektrolyse proces. Het water in het voetbad wordt elektrisch ontbonden door elektrolyse, en rond de voeten vormt er zich een sterke concentratie van negatieve ionen , in de aard van deze in watervallen ,wanneer men daar dichtbij zou staan , of tijdens een wandeling op het strand aan een zee , wanneer de golfslag het water schuim tot dicht bij de blote voeten zou brengen . De ionen creëren dan een bio-energie veld. Het menselijk lichaam is omgeven door een elektrisch stralingsveld, en het geleidt elektrische impulsen.

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de lichaamscellen van een gezonde persoon, een negatieve potentiaal van 70 tot 90 millivolt kunnen hebben . In die toestand werken de cellen zodanig dat de opname van voedingsstoffen en de uitscheiding van toxische stoffen optimaal is. Een verminderde potentiaal kan het gevolg zijn van een ziekte of van verkeerde eet-gewoonten. De ionen dringen doorheen de 2000 poriën van elke voet naar binnen in het lichaam en brengen een eventueel onevenwichtig potentiaal van de organen op het juiste niveau ,waardoor toxische en andere schadelijke substanties uit het bloed door de cellen uitgescheiden worden , en dat gebeurt vooral via de poriën van de voeten.

Onze voeten hebben namelijk 2000 poriën en persen daar doorheen de vervuilingen naar buiten in het voetbad. Ook zware metalen kunnen op deze wijze uit het lichaam verwijderd worden. De in het water vrijgekomen ionen hechten zich aan de huid poriën en depolariseren de cellen van de haarvaten. Afvalstoffen kunnen zich daardoor aan de ionen hechten en zo het lichaam verlaten. Dit heeft tot resultaat dat de ionen-huishouding snel weer hersteld wordt , hetgeen de cellen in staat stelt doelmatig te werken en de aanwezige giftige stoffen af te voeren. Als de energie van de cel weer in balans is kan de cel eindelijk de vervuilingen kwijt en voert ze via natuurlijke weg af.

Het water verkleurt door de reactie van de ionen en de afvalstoffen uit het lichaam. Bij het zich in het voetbad afspelend totaal proces van elektrolyse , dialyse , diffusie , osmose , en bio-para-medische veldwerking, spelen de hierboven beschreven reflex-zones van de voeten een belangrijke rol , om door hun tussenkomst , belangrijke delen van het lichaam te bereiken en deze gunstig te beïnvloeden .

Vanuit de Chinese filosofie en opvatting over een gezond leven ,werkt dit ionisch voetbad of detox-voetbad , met elektro-stimulatie en elektro-dialyse ( = ontgifting dwars doorheen de huid ), die het lichaam in evenwicht brengen d.m.v. een bio-energetisch veld, en de deblokkering van energie in de meridianen ( => hierboven beschreven in de yin en yang Chinese opvatting). De behandeling verbetert de lichaamsweerstand tegen ontstekingen, de lymfe-circulatie, de bloeddoorstroming doorheen de kleine aders van de huid, ontgiftigt de lever , nieren , longen en lymfe-knopen .Het geheel van de behandeling verhoogt de lichaamsweerstand tegen ziekten. Na een dergelijk voetbad voelt men zich vitaler en energieker.

PhysioDétoxdetoxdétoxination

www.physiodetox.com

Allen die dit voetbad voor de eerste keer proberen, zijn verbijsterd door de dikke bruine kleur dat het water krijgt gedurende de 30 minuten behandeling.

Dankzij de ION CLEANSE : • Versnellen van het natuurlijk proces van ontgiften • Vermindering van de toxische massa (afval) van het organisme • Eliminatie van de exogene toxines (zware metalen, chemische producten) • Activeren van de metabolische functies en de bloedcirculatie • Verhoging van de cellulaire energie

Helpt u om uw lichaam te ontgiften van : • Voedingsadditieven • Detergenten, solventen, reinigingsmiddels, verfproducten • Hydrocarburen • Pesticiden, herbiciden, insecticiden • Synthetische hormonen, steroïden en antibiotica • Microbiële toxines

 

Omega Websolutions

omega websolutions webdesigning