Cranio-sacraaltherapie:

Dit is een therapievorm die ontwikkeld is door de Amerikaanse arts Upledger. Hij ontdekte bij toeval, tijdens een operatie dat het hersenvlies ritmisch bewoog. De schedel, die bij volwassenen vaak als één geheel wordt gezien, beweegt; de hersenvloeistof wordt in een ritmische beweging het ruggenmerg in 'gepompt'. De hele kleine beweging die dit veroorzaakt, is te voelen bij de wervelkolom en deze verplaatst zich via het weefsel door het hele lichaam. Zijn er in het lichaam blokkades / verstoringen, dan wordt deze beweging belemmerd. De therapeut kan deze verstoring opsporen en behandelen. Een verstoring van het ritme van het hersenvocht (o.a. ten gevolge van vastzittende schedeldelen) kan leiden tot vele klachten (leerstoornissen, mentale achterstand bij kinderen, hoofdpijn, rugklachten, enz.). Verstoringen kunnen o.a. veroorzaakt worden door: de geboorte, ongelukken en operaties. De cranio-sacraal-therapie heeft o.a. ook goede resultaten bij huilbaby's en whiplash en bij psychische klachten.

Omega Websolutions

omega websolutions webdesigning