Basisprincipes van osteopathie

1. Al wat leeft beweegt en al wat beweegt leeft.
Beweging leidt tot gezondheid en verlies van beweging leidt tot klachten en ziektes. Osteopathie gaat op zoek naar bewegingsverlies, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Dit verlies aan beweging verstoort het metabolisme (stofwisseling) van het lichaam, waardoor klachten en ziekte kunnen ontstaan.
2. Holistisch principe: De mens als geheel. Alles is met alles verbonden.
Daar er een nauwe samenwerking bestaat tussen elk stelsel van het lichaam (bewegingsstelsel, ademhalingsstelsel, bloedsomloop, spijsvertering, hormonaal stelsel, zenuwstelsel…), kan een klacht zich op een totaal andere plaats vertonen. Daardoor behandelt de osteopaat de patiënt in zijn totaliteit, als een geheel.
3. Autoregulatie of zelfgenezende kracht van het lichaam.
Door allerhande oorzaken kan de zelfgenezende kracht van het lichaam verstoord raken. De osteopaat stimuleert deze autoregulerende kracht van het lichaam.

Osteopatische technieken

1. De zachte weefsel-technieken, mobilisaties en manipulaties.
In de meeste gevallen zijn zachte weefseltechnieken voldoende om de bewegingsbeperkingen te herstellen en de zelfgenezing op gang te brengen. In hardnekkige gevallen maakt de osteopaat gebruik van precies gelokaliseerde manipulaties zowel t.h.v. de wervelzuil als t.h.v. de ledematen.
2.De orgaan-technieken of viscerale technieken.
Hier gaat de osteopaat op een zachte manier de organen en de omringende bindweefels ontspannen. Door deze technieken wordt het verlies aan beweeglijkheid in de organen hersteld en de werking ervan terug op gang gebracht.
3.Schedeltechnieken of craniële technieken.
Het uiterst subtiel bewegen van de schedel heeft een ontspannende invloed op de hersenvliezen, wat een gunstige werking uitoefent op het zenuwstelsel en hormonaal stelsel van gans het organisme.

Samengevat is osteopathie "verbanden leggen" tussen de verschillende stelsels in het lichaam, die nauw met elkaar verbonden zijn. Hierbij zoekt de osteopaat naar het "primaire letsel", m.a.w. hij gaat steeds op zoek naar de oorzaak van de klacht of ziekte... Hij heeft oog voor zowel de ziekte als voor de zieke.

De osteopaat legt ook de link tussen lichaam en geest. Zo zijn veel lichamelijke klachten een uiting of een signaal van doorgemaakte trauma’s of een veruitwendiging van een innerlijk emotioneel conflict. De osteopaat voelt met zijn handen of een verhoogde spanning aanwezig is en gaat na of die in verband staat met het klachtenpatroon. Door manipulatie en zachte technieken brengt hij een proces van regeneratie op gang. Deze lichamelijke technieken kunnen aangevuld worden met meer mentaal gerichte technieken zoals gerichte ontspannings- of visualisatietechnieken.

Omega Websolutions

omega websolutions webdesigning