WatisAPS-therapie ?
APS-therapie is een vorm van elektrotherapie waarvan wetenschappelijk en klinisch onderzoek heeft aangetoond dat de toegepaste elektrische energie significante biochemische reacties veroorzaakt op het niveau van de cel. De stoffen die dan vrijkomen, hebben een pijnstillend, ontstekingsremmend en helend effect in de behandelde lichaamsweefsels.
HoewerktAPS-therapie ?
De afkorting APS is afgeleid van de Engelse benaming Action Potential Simulation. Deze vorm van elektrotherapie dankt zijn naam aan het feit dat de toegediende elektrische stroom een positieve amplitude heeft die de natuurlijke actiepotentiaal van de celwand benadert. Het gaat bovendien om een gelijkstroom van lage intensiteit, uitgedrukt in microampère. Onder invloed van die microstroom een verandert in de behandelde weefsels de concentratie van stoffen zoals o.a. adenosinetrifosfaat (ATP), bèta-endorfine en leucine enkefaline. Deze lichaamseigen stoffen zijn bekend voor hun pijnstillende werking, maar wat betreft ATP ook het effect op wondgenezing en botgroei.

 Onderscheid tussen APS-therapie en andere vormen van elektrotherapie
Een andere, wijdverspreide vorm van elektrotherapie is TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation). Deze pijnstillende, elektrische zenuwstimulatie doorheen de huid, is afgeleid van de theorie van de poortcontrole zoals voorgesteld door Dr. Ronald Melzack en Dr. Patrick Wall (1965).
Die theorie gaat uit van hypothese dat de geleiding van pijnprikkels tussen het perifere en centrale zenuwstelsel kan geblokkeerd worden door een andere prikkel. Dat effect kan men bekomen wanneer men het pijnlijke gedeelte van het lichaam aanhoudend aantikt met een pen, een lepel of een ander stomp voorwerp. Zo hebben ijs, massage, warmte en andere traditionele behandelingswijzen sinds duizenden jaren pijn helpen verlichten.
In het geval van TENS gaat het om een elektrische prikkel die de pijn stilt zolang de stroom wordt toegediend. Het TENS-toestel produceert een wisselstroom met een tweefasige golf die geen netto-energie oplevert voor het lichaam en maar een korte nawerking heeft.
Het belangrijkste verschil echter met APS-therapie is dat het APS-apparaat de productie van ATP, de natuurlijke energiedrager van de lichaamscellen, verhoogt. Dat bevordert de stofwisseling van de cellen en werkt zodoende het herstel en de groei van de weefsels in de hand. TENS-therapie heeft weliswaar een tijdelijk pijnstillend, maar geen helend effect zoals APS. In feite worden de bioprocessen die cruciaal zijn voor de genezing, zelfs onderdrukt door de hoge stroom van de TENS stimulatie.
Waarvoor helpt APS-therapie ?
Aan APS-therapie worden de volgende effecten toegeschreven:
-Pijn vermindert sterk of verdwijnt volledig
-Ontstekingen worden geremd
-De plaatselijke bloedsomloop wordt gestimuleerd·
-De energieverdeling van de cellen verbetert
-Het immuniteitssysteem wordt versterkt

In de praktijk zal APS dan ook meestal met succes kunnen worden toegepast voor acute en chronische aandoeningen van de spieren, de pezen, de gewrichten en de beenderen. Ook ontstekingen van de zenuwen worden afdoend behandeld met APS-therapie.
Wij noteren uit onze eigen praktijkervanring een zeer positeve respons op vooral al onze CVS en fibromyalgie patiënten die uit eigen beweging zelf naar deze electrotherapie vragen .

Omega Websolutions

omega websolutions webdesigning