andullatie therapie

Andullatie is een nieuwe, niet-medicamenteuze, compleet pijnloze en niet-invasieve methode die via de Massage Matras (9) veel klachten bij meerdere chronische aandoeningen verzacht. De ontwikkeling van de andullatietechnologie  is gebaseerd op de onderzoeksdata gepubliceerd door buitenlandse (UK, China, Italië, Duitsland, Canada, Spanje, Nieuw Zeeland, USA, Zweden) en ook Vlaamse Universitaire instellingen (VUB, RUG, KUL) (1,2,4,6,18,19,22). 
Gedurende de massagesessies van 15 à 30 minuten met andullatie ervaart de patiënt zowel infrarode warmte als volledige mechanische lichaamsvibraties welke biologische resonanties opwekken. Massage met andullatie gebeurt met de onderste ledematen in de klassiek gekende,  relaxerende en rugontspannende houding (5,12). Zoals de meesten onder ons al hebben ervaren verzacht massage de rugklachten (8,10,11,14). 

Gezien alle bestaande veiligheidsnormen worden gerespecteerd, oordeelden de strengste Europese en Internationale Instanties (3,7,9 ,15,17,21) dat kortdurende andullatiesessies ook thuis kunnen toegepast worden. Verticale sinusoïdale trillingsfrequenties van 20 à 45 Hz vertoonden nog nooit neveneffecten, noch bij proefdieren, noch bij patiënten (13,15).

De gegevens van 103500 geandulleerde patiënten (november 2011) in o.a. Duitsland, Spanje, Frankrijk, Nederland, en België bevestigen de veiligheid en het effect van de biologische resonanties (16). 
Wanneer artsen, specialisten en paramedici de diagnose van een chronische aandoening hebben gesteld en/of bevestigd (uiteraard geen maligne aandoeningen), zullen tot maximum 84% van deze patiënten een verzachting van hun klachtenpatroon ervaren  door toepassing van een supplementair, regelmatig en/of bijna dagelijks regime van volledige andullerende lichaamsvibratie.

Net zoals alle artsen en therapeuten, waar ook ter wereld, hun patiënten regelmatig en herhaaldelijk medicatie, allerhande spuitjes en een gans gamma behandelingen kunnen of moeten voorschrijven om de klachten van een chronische aandoening te helpen onder controle houden, zo ook moet andullatie blijvend en/of regelmatig toegepast worden. Zoals bij de vele bestaande behandelingen zal ook andullatie de oorzaak niet wegnemen, niets genezen maar wel de klachten helpen onderdrukken. Dit kan ook niet anders. De oorzaken van veel chronische aandoeningen kunnen doorgaans nog niet achterhaald worden. Ze zijn het gevolg van het normale verouderingsproces en/of blijken ook  ‘genetisch’ bepaald te zijn (20). Vandaar dat medicamenten, spuitjes, et cetera net zoals andullatie regelmatig en blijvend moeten aangewend worden om in de eerste plaats de klachten te verzachten.

Voor verdere info hieromtrent zie: www.andullatie.be

andullatie matras golven trillingen Bodyhelp therapie

Omega Websolutions

omega websolutions webdesigning