De auriculogeneeskunde heeft zijn basis in de ooracupunctuur en meer specifiek in de westerse vorm daarvan : Auriculotherapie. Waar de Chinese ooracupunctuur en de auriculotherapie een meer therapeutische betekenis hebben kenmerkt de Auriculomedicnae zich door een geheel eigen diagnostisch en –daaruit voortvloeiend- therapeutisch systeem.
Via een speciale polsdiagnose is het mogelijk om de gezondheidstoestand van iemand te diagnosticeren en te behandelen. Zelfs latent aanwezige aandoeningen en prédisposities komen op deze manier aan het licht. Dit alles maakt van de Auriculogenneskunde een specialisatie voor de acupuncturist waardoor de diagnosestelling nog preciezer wordt en de behandeling heel erg holistisch en causaal.

Auriculomedicinae maakt deel uit van de Energetische Geneeskunde, waarbij men de Westerse geneeskunde combineert met de Chinese en de Indiase geneeskunde. Auriculomedicinae bestaat uit een unieke wijze van diagnose en behandeling van gezondheidsklachten, waarbij men gebruik maakt van holistische en causale principes die de mans als totaliteit ziet.

De rode draad door het diagnostisch onderzoek is het ‘polsreflex van Nogier’. Bij het uitvoeren van een vastliggend onderzoeksprotocol zal de acupuncturist door een heel duidelijke, doch subtiele voelbare polsveranderingen bij de onderzochte patiënt een heel precieze energetische diagnose kunnen stellen. Sterker zelfs, er worden bovendien bepaalde zwaktes en sterktes in de ‘constitutie’ van de onderzochte aangetoond, waardoor vrij makkelijk preventief kan worden’bijgestuurd’. Voorkomen is immers nog altijd beter dan genezen.

Er worden kleine, zeer dunne naaldjes, verblijfsnaaldjes, korreltjes, magneetjes of balletjes gebruikt. De balletjes worden op de oorpunten geplakt. Alsook wordt hier dikwijls lasertherapie toegepast op het oor.
De ene of andere behandelmethode heeft de voorkeur, rekening houdend met oa de leeftijd, pijngrens, indicatie of persoonlijke voorkeur van de patiënt.

Men benadert de patiënt hier door in te grijpen op zijn bewustzijns-, zijn emotionele- en zijn fysieke niveau. Dit zijn nu heel precies de drie grote regelsystemen of aandrijfmotoren van zijn bestaan.


Omega Websolutions

omega websolutions webdesigning